Inmiddels hebben 1000 professionals uit het onderwijs de training Dialoog onder Druk gevolgd. Factor Veiligheid heeft deze in samenwerking met Stichting School & Veiligheid ontwikkeld.
Docenten herkennen tijdens de gesprekken in de training onderhuidse spanningen die soms opeens zichtbaar en voelbaar worden in de klas. Bijvoorbeeld als het gaat over seksualiteit, geloof, politiek, Me Too discussies. In de klas voel je dan hoe het borrelt en soms zelfs opeens uitbarst.

Er zitten volgens docenten belangrijke lessen die we jongeren willen leren in hoe je ‘met elkaar samen wil leven’; ook al ben je het niet eens over deze thema’s. Het gesprek hierover in de klas wordt als erg spannend ervaren. ‘Ik wil er wel over in gesprek, maar hoe doe je dit op een constructieve en veilige manier?’
In deze training zijn we bezig met vakmanschap ondersteunen bij de docent in het voeren van deze Dialoog die onder Druk staat. Het gaat over ontdekken hoe je dit kan doen en vervolgens dit uitgebreid te oefenen met elkaar. Zodat je het vertrouwen krijgt en er in de praktijk ook mee verder durft te oefenen. Dus hoe om te gaan met:

 • Spanningen tussen thuiscultuur en schoolcultuur
 • Wij – zij denken ( dit is ons land en jij moet je aanpassen)
 • Buitensluiten of discriminatie
 • Korte lontjes in de klas
 • Harde taal die sociale veiligheid aantast
 • Angst voor kansen op arbeidsmarkt door je achtergrond
 • Wantrouwen naar de ander
 • Veel onderdrukte gevoelens
 • Constant maar het verschil benadrukken
 • Gevoelens van uitsluiting
 • Feit dat collectieve identiteit wordt uitvergroot en dwingend wordt binnen de eigen groep

Ook verkennen we de vraag of we de leefwereld van sommige jongeren nog wel kennen en snappen als docent. Deze wereld zit namelijk iedere dag voor je in de klas maar ‘wat leeft er in de hoofden van sommige jongeren?’ Hoe kom je eigenlijk tot heel nationalistisch denken? Of hoe kom je tot het gevoel dat je als tweederangsburger wordt gezien en wat doet dit met je? Welke angsten of zorgen zitten dan onder dat soms heftige gedrag in de klas?

Belangrijk is dat docenten vertrouwen krijgen in hoe ze dit gedrag, waar nodig, kunnen begrenzen en vervolgens meteen ook gaan bevragen naar: “maar wat houdt jou hierin zo bezig of waar maak jij je dan zorgen over”? Zo is de nieuwe competentie van begrenzen & uitnodigen ontstaan. Bovendien oefenen we het klassengesprek heel gestructureerd op een wijze die je vervolgens meteen in de klas kunt gaan toepassen.

Docenten geven in de evaluaties ( de training scoort gemiddeld 9) aan wat de training heeft opgeleverd. Het meest genoemd hierbij zijn: concrete handvatten om in de klas het gesprek te voeren, bruikbare praktische tips, is bruikbaar voor alle kwetsbare gesprekken en niet alleen in de klas, ruimere kijk op het vraagstuk, nieuwe info over wereld van jongeren gekregen, voel nu het urgentiebesef meer als docent hier iets mee te doen in de klas, vertrouwen het aan te durven ook als het beladen wordt, heb nu veel minder angst om de grip op het gesprek te verliezen, heb zelf meer een open blik/neutraliteit naar groepen jongeren gekregen want had stevige oordelen, ben me meer bewust van wat het van de docent vraag om de middenweg in de discussie te voeren, besef dat ik geen mening van jongeren hoef te veranderen maar ze kan helpen om echt een eigen mening te ontwikkelen.

Onlangs is het boekwerk uitgekomen waarin het gedachtengoed ‘Dialoog onder Druk’ beschreven is. (Auteur Leon Meijs) Docenten krijgen dit boekje bij de training.

U kunt het boekje aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:
  We willen u graag op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Geeft u ons toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden?
  Ja, ik ontvang graag verdere informatie over trainingen rond dit thema