Lezing over ‘Gestructureerd leren polariseren’:
De besturen van diverse Limburgse gemeenten waren uitgenodigd voor de ondertekening van het nieuwe convenant. Leon Meijs gaf hierbij een lezing over ‘Gestructureerd leren polariseren’.

Bekijk hier het krantenartikel via pdf

Doel van de lezing was besturen in het onderwijs te laten ervaren wat docenten in de praktijk tegenkomen bij het begeleiden van jongeren naar deelname aan een pluriforme samenleving. Wat actief burgerschap hierbij betekent. Hoe je jongeren weer nieuwsgierig weet te maken naar verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten in de klas. In de lezing ging het over de kracht van polarisatie:

  • groepsvorming en een positieve identiteitsvorming bij jongeren
  • je belangen leren behartigen als jongere
  • vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof voor iedere jongere

Vervolgens werd besproken dat de dialoog ook in de klas polariseert. Dat uitspraken onnodig kwetsend worden, discriminerend, uitsluitend of zelfs soms haatdragend.
Bijvoorbeeld door wij-zij denken in de klas of door het feit dat collectieve identiteit zo wordt uitvergroot dat de individuele jongere zich moet conformeren aan het groepsdenken in de klas. Of door te lang ervaringen en emoties te onderdrukken en het gevoel te hebben dat ook de docent niet daarnaar wil luisteren.

Scholen willen en kunnen werken aan sociale cohesie in klassen. Maar hoe doe je dat? Wat vraagt dit van het pelagisch klimaat? Hoe wil de school omgaan met vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting? Waar liggen grenzen en wat doe je dan? Is de docent zelf een positief rolmodel? Is de school werkelijk die open democratische omgeving die school pretendeert te zijn?
Belangrijke actuele vragen om inhoudelijk verder te verkennen op school- en bestuursniveau.
De trainingen die Factor Veiligheid samen met Stichting School en Veiligheid breed in het onderwijs aanbiedt ondersteunen scholen in het praktisch vertalen naar een onderwijsvisie die zichtbaar is in de klas.
De voorbeelden geschetst door Leon Meijs werden door deze schoolbesturen herkend en erkend. Hopelijk prikkelt deze lezing om nu op schoolniveau dit onderwerp ook concreet met docenten te bespreken. Docenten willen nl echt het verschil maken en hebben hierbij de steun van het bestuur en de schoolleiding hard nodig.

https://prezi.com/view/mZr0wN85mWN8Y4pqvw9X/
Bent u geïnteresseerd in de lezing van Leon Meijs klik dan op bovenstaande link.