19 april 2018, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten 

De samenleving wordt steeds complexer. En burgers steeds mondiger en veeleisender. Voor je het weet ren je als toezicht- en handhavingsorganisatie voortdurend achter de feiten aan. Van de ene melding naar de andere. Van incident naar incident. Als er geen incidenten zijn lopen toezichthouders en handhavers hun vaste rondje om vervolgens bij binnenkomst te rapporteren: geen bijzonderheden.

De opgave van alle Toezicht- en Handhavingsorganisaties is om doelgericht te werken en op basis van prioriteiten gerichte inzetplannen te maken. Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat in de praktijk?

Amsterdam en Den Haag hebben de afgelopen twee jaar informatiegestuurde handhaving geïmplementeerd. Harde data, zoals meldingen en geconstateerde overtredingen, worden aangevuld met zachte informatie van collega’s op straat. Informatieanalisten verwerken en analyseren die informatie. Op basis daarvan gaan collega’s met een concrete werkopdracht op pad. Dat resulteert in een betere grip op de inzet en gerichtere toezicht en handhaving. Waar en wanneer het nodig is.

Zo’n proces verloopt niet zonder slag of stoot. Je kunt spreken van een totale cultuuromslag waarbij de informatieanalist een cruciale rol heeft. Ook de briefings en debriefings van de leidinggevenden zijn van vitaal belang. Collega’s op straat moeten nog beter observeren en nog scherper rapporteren. En wie zorgt er voor de juiste afstemming met partners als politie, reiniging en omgevingsdienst?

Wilt u met uw organisatie ook doelgerichter werken op basis van informatiegestuurd handhaven? En wilt u weten welke stappen u kunt nemen om dit van de grond te tillen? Kom dan naar onze praktijkontmoeting!
Deze praktijkontmoeting is een initiatief van RadarVertige en FactorVeiligheid.

Geïnteresseerd in deze bijeenkomst kijk dan op: https://praktijkontmoeting.nl/