Interesse?

  Wij bellen u terug

  Buurtpreventie en bewoners

  Onze Ambitie

  Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de (sociale) veiligheid en het samenleven in buurten. Dit doen we door gemeenten te helpen een eigen visie op buurtpreventie te ontwikkelen en door buurtpreventie teams te ondersteunen in hun praktijk. Zo dragen wij bij aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten als woninginbraken of overvallen in buurten.

  Werkwijze

  Wij begeleiden gemeenten, met onze aanpak praktijkontwikkelen, om burgers een grotere rol en verantwoordelijkheid te geven in het borgen van veiligheid in de eigen wijk. En zo het concept van burgerparticipatie rond veiligheid verder in te voeren en uit te werken. Onze focus gaat vooral naar het doen met de bewoners. Want daar gaat het tenslotte om.

  Als start organiseren wij met u start up meetings met de desbetreffende AOV’ers in uw gemeente, wijkagent(en) die voor het gebied verantwoordelijk zijn en bewoners. Wij verkennen vragen als: wat is de vraag in dit gebied, wat willen bewoners, wat is de visie, wie zijn probleemhebber, wie probleemeigenaar en wat moet wie dan doen? Wat vraagt structurele buurtpreventie van de gemeente? Hoe is de samenwerking met de politie mogelijk en wenselijk? Welke communicatie is nodig naar de wijk bij de start van een buurtpreventieteam? Hoe zorgt u voor vakmanschap en voor uitleren?

  Als burgers toch actief zijn in de wijk en betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de buurt, dan is het denkbaar dat buurtpreventieleden ook op signalen van sociale problemen letten, tenminste als zij daar een niet pluis gevoel bij krijgen. Een nieuwe beweging binnen buurtpreventie die we ook met u willen verkennen.

  We helpen uw gemeente om te komen tot een visie op de eigen behoefte op buurtpreventie en tot het eigen concept dat u dóór en mét burgers wilt stimuleren en voeden.

  Training buurtpreventie

  Wij bieden trainingen buurtpreventie aan voor bewoners die in een buurtpreventieteam actief zijn en graag op de verschillende kennisthema’s en vaardigheden getraind willen worden. Michiel Jansen heeft bijvoorbeeld voor de Veiligheidsalliantie Rijnmond een heldere en beknopte methode geschreven, waarin de verschillende aspecten van het oprichten van, het samenwerken in en het werken als buurtpreventie-lid beschreven zijn; in samenwerking met de Veiligheidsalliantie Rijnmond en JSO ( Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling)

  In de praktijk blijkt onze begeleiding van buurtpreventie teams heel hoog te scoren. De begeleiding wordt gedaan door zeer ervaren politiedeskundigen; met straat- en leiderschapservaring. Zij kennen het werk en de casuïstiek als geen ander en weten de bewoners van begin tot einde te boeien en te ondersteunen in het mooie werk in de wijk!

  Programma

  In een gevarieerd programma van 2 dagdelen, meestal avonden, behandelen wij de diverse basisthema’s. Dit doen we aan de hand van concrete praktijksituaties. We gaan hierbij op zoek naar de beste aanpak. Wat is het meest effectief en wat is het meest veilig in dit gebied?

  Welke bevoegdheden hebben de leden? Hoe is het gebruik van geweld wettelijk geregeld. Hoe werk je aan een grotere bekendheid van het team? Op welke wijze kunnen buurtpreventieleden andere bewoners stimuleren om meer preventieve maatregelen zelf te nemen?

  Naast deze basiskennis is het ook wenselijk dat de deelnemers hun communicatievaardigheden aanscherpen. Bij het oefenen van vaardigheden richten wij ons met name op het slim communiceren met jeugdigen, burgers die weerstand richting buurtpreventie vertonen of die agressief dreigen te worden. Deze vaardigheden oefenen wij met een acteur. De acteur geeft op een directe en prettige manier terug wat het effect van de handelswijze van de teamleden is en nieuwe gedragsopties kunnen vervolgens op een veilige wijze worden uitgeprobeerd.

  De leden van het Buurtpreventieteam ontvangen een praktisch naslagwerk dat handvaten biedt voor  slagvaardig handelen en waarin de onderliggende kennis beschreven staat.

  Andere gebieden waar we actief in zijn

  Politie

  Het basisteam organiseert zich dichter bij de burger. Contextgedreven, probleemgericht en informatiegestuurd. Onze kracht is aansluiten bij de processen en organisatie, maar vooral bij ‘de problemen buiten’. Deze zijn richtinggevend bij de keuzes, aanpak en inrichting van het team.

  Lees meer

  Onderwijs

  Spanningen in klassen vragen nu om aandacht voor de docent en het vakmanschap. Wij faciliteren scholen in het doorbreken van denken vanuit bureaucratische systemen, protocollen en je als school weer richten op het waarom van het bestaan van de school/de bedoeling: goed onderwijs in een veilige omgeving.

  Lees meer

  Gemeenten

  Problemen die groot zijn klein maken en vooral doen in de wijk, de straat en het portiek. Wij geloven in het samen met u en de interne en externe partners, in de praktijk te stappen. En in die praktijk gaan we de actuele weerbarstige veiligheidsvraagstukken vastpakken en daar links- of rechtsom mee aan de slag.

  Lees meer